Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2018/2019

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
Próbny alarm przeciwpożarowy 2018
Próbny alarm przeciwpożarowy 2018

W dniu 28 wrzeďż˝nia 2018 roku w naszym gimnazjum odbyďż˝ siďż˝ próbny alarm przeciwpoďż˝arowy. Punktualnie o godzinie 1000 rozlegďż˝y siďż˝ trzy dzwonki ogďż˝aszajďż˝ce alarm i wzywajďż˝ce do ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników obsďż˝ugi ze szkoďż˝y w symulowanym poďż˝arze budynku szkolnego. 

 

Caďż˝a akcja poszďż˝a sprawnie i po kliku minutach wszyscy ewakuowani znaleďż˝li siďż˝ w wyznaczonym miejscu zbiórki.

Ca�� akcjďż˝ obserwowaďż˝ oficer z Powiatowej Komendy Paďż˝stwowej Straďż˝y Poďż˝arnej w Zwoleniu mďż˝. bryg. Marcin Pďż˝achta.

Po zakoďż˝czonych ďż˝wiczeniach uczniowie wysďż˝uchali  prelekcji  oficera KP PSP na temat sezonu grzewczego i czadu, który w tym czasie  czďż˝sto staje siďż˝ cichym zabójcďż˝ oraz jak waďż˝ne jest aby kaďż˝dy, kto ogrzewa swój dom paliwem staďż˝ym  zakupiďż˝ takie czujniki i umieďż˝ciďż˝ je w kaďż˝dym pomieszczeniu mieszkalnym, gdyďż˝ w sytuacjach nieszczelnoďż˝ci przewodów kominowych mogďż˝ one uratowaďż˝ komuďż˝ ďż˝ycie. 02-10-2018, odsłon: 499

    
Nasza galeria
RDC

Admin: J. Kamionka