Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2018/2019

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
„NIE! dla wypalania traw!!!
„NIE! dla wypalania traw!!!

Zbli­瘸­j­cy si prze­這m zimy i wio­sny to okres wzmo­穎­ne­go wpa­la­nia traw. Wiele osób trak­tu­je wy­pa­la­nie traw jak za­bieg pie­l­gna­cyj­ny i po­rz康­ku­j­cy teren. Tym­cza­sem bar­dzo cz­sto pa­le­nie traw nie­spod­zie­wa­nie wy­my­ka si spod kon­tro­li i do­cho­dzi do po­瘸­ru upraw, lasów i za­bu­do­wa.Wy­su­szo­ne trawy pal si bar­dzo szyb­ko; wy­star­czy zmia­na kie­run­ku wia­tru, by po瘸r prze­niós si dalej. Wbrew po­wszech­nym opi­niom wy­pa­la­nie traw nie u篡­nia gleby, ale j wy­ja­豉­wia; w cza­sie po­瘸­rów znisz­cze­niu ule­ga­j gniaz­da z ja­ja­mi lub pi­skl­ta­mi, a tak瞠 po­篡­tecz­ne zwie­rz­ta.

 

Prawo za­bra­nia wy­pa­la­nia na 陰­kach traw, po­zo­sta­這­軼i ro­郵in­nych na nie­u篡t­kach, skar­pach ko­le­jo­wych i ro­wach przy­dro­nych. Spraw­cy grozi grzyw­na do 5 tys. z, a w przy­pad­ku spo­wo­do­wa­nia po­瘸­ru sta­no­wi­ce­go za­gro­瞠­nie dla 篡cia, zdro­wia czy mie­nie, od roku do 10 lat wi­zie­nia.

 

http://www.stoppozaromtraw.pl/ 10-03-2019, ods這n: 369

  
Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010

Admin: J. Kamionka