Witamy
Odliczanie czasu

Do zakoczenia 

roku szkolego 2018/2019

pozostao: 

epodrczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Owiaty w Warszawie

Nadzr Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Orodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz niadanie w domu przed wyjazdem do szkoy?
Tak
Nie

Wyniki
Jubileusz 50-lecia par małżeńskich
Jubileusz 50-lecia par małżeńskich

Dnia 28.09.2018roku o godzinie 1200 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przy��ku odby�a si� uroczysto�� 50-lecia par ma��e�skich. Poprzedzi�a j� msza �wi�ta w ko�ciele parafialnym w Przy��ku celebrowana przez ksi�dza proboszcza. Uroczysto�� rozpocz�� wójt gminy p. Marian Ku�. Z�o�y� jubilatom serdeczne �yczenia i wr�czy� okoliczno�ciowe medale. Nast�pnie m�odzie� ze szkó� w Przy��ku, Mszadli Starej i Babinie zaprezentowa�a program s�owno-muzyczny. By�y chwile wspomnie�  i wzrusze�.02-10-2018, odson: 358

» Dodaj komentarz «
Nasza galeria
Obchody 11 listopada 2010 Obchody 11 listopada 2010

Admin: J. Kamionka