Witamy
Odliczanie czasu

Do zakończenia 

roku szkolego 2018/2019

pozostało: 

epodręczniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nadzór Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzień Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz śniadanie w domu przed wyjazdem do szkoły?
Tak
Nie

Wyniki
58 pokazy z fizyki na UMCS w Lublinie
58 pokazy z fizyki na UMCS w Lublinie

W tym roku  już po raz 58  na Wydziale Matematyczno - Fizyczno – Informatycznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie odbyły się pokazy z fizyki. Pokazy z fizyki są organizowane od ponad 80 lat przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tegoroczne pokazy z fizyki mają szczególny charakter, gdyż wypadają one w trakcie obchodów 150 rocznicy urodzin Patronki UMCS Lublin Marii Curie - Skłodowskiej.

 

Pokazy w Instytucie Fizyki ogląda corocznie ponad 20 tysięcy widzów – wśród nich i w tym roku już po raz dziesiąty nie mogło zabraknąć uczniów Publicznego Gimnazjum w Przyłęku. 

W aulach wydziału podczas pokazów uczniowie mieli możliwość bezpośredniego zetknięcia się z eksperymentem naukowym, obserwowali zjawiska, których istotę stanowi fizyka i nauki przyrodnicze. Praktyczne zajęcia motywują do głębszego poznania praw przyrody, inspirują dociekliwość i postawy badawcze, kształcą umiejętność obserwacji. Są tym ciekawsze że uczniowie mogą w nich uczestniczyć a dzięki temu wyrabiać przekonanie, że prawa fizyki rządzą zjawiskami w przyrodzie i życiu codziennym. Skłaniają do analiz i własnych przemyśleń.

 

Dzięki pokazom z fizyki, które są prezentowane  profesjonalnie, ciekawie z użyciem specjalistycznej aparatury i z nutką humoru uczniowie pogłębiają świadomość użyteczności fizyki i jej powiązań z techniką, medycyną, ekologią, życiem codziennym a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym, a także iluzją.

 

Tematem tegorocznych pokazów były cztery działy fizyki:

1. Elektrostatyka,

2. Mechanika,

3. Akustyka,

4. Promieniotwórczość.

 

Uczniowie  mogli zobaczyć wiele doświadczeń, które w warunkach szkolnych są niemożliwe do wykonania oraz uczestniczyć w  eksperymentach obrazujących prawa i zjawiska fizyczne poznane na lekcjach.

 

Tegoroczne pokazy bardzo przypadły naszym uczniom do gustu, co można było zobaczyć w trakcie pokazów, podczas których nasi uczniowie ochoczo asystowali profesorom UMCS-u w prezentacji doświadczeń.  Aktywnie w pokazach uczestniczyli:  Kamil Babut, Kacper Budniak, Klaudia Gajowiak,  Filip Olender, Karol Włudarczyk, Kacper Marszałek, Chojecki Piotr, Weronika Badeńska , Jakub Urbanek. Najbardziej aktywnym uczniem podczas pokazów był Filip Olender, gdyż asystował przy trzech różnych doświadczeniach.

 

Organizatorem wyjazdu na pokazy był pan Grzegorz Papis, a wraz z nim opiekę nad uczniami PG w Przyłęku podczas wyjazdu  pełniły pani Barbara Zasada,  pani Renata Gajowiak oraz pani Wioletta Olender - mama ucznia klasy IIIa - Filipa Olendra.28-09-2017, odsłon: 912

   
» Dodaj komentarz «
Nasza galeria

Admin: J. Kamionka