Witamy
Odliczanie czasu

Do zako鎍zenia 

roku szkolego 2018/2019

pozosta這: 

epodr璚zniki

Bezpieczne wakacje

MEN

Kuratorium O鈍iaty w Warszawie

Nadz鏎 Pedagogiczny

OKE w Warszawie

CKE

Reforma programowa

Reforma programowa

O鈔odek Rozwoju Edukacji

CEO

Bezpieczny bo widoczny

Wychowanie Komunikacyjne

BEZPIECZNY & NIECHRONIONY

Dzie Bezpiecznego Internetu

Wikipedia

Bip

Sonda
Czy zjadasz 郾iadanie w domu przed wyjazdem do szko造?
Tak
Nie

Wyniki
List do rodzic闚 w zwi您ku ze strajkiem nauczycieli
List do rodzic闚 w zwi您ku ze strajkiem nauczycieli

Warszawa, dn. 04 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice,

w zwi您ku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, staraj帷 si zniwelowa Pa雟twa obawy dotycz帷e  sytuacji  w  tym  okresie  w  przedszkolach  i  szko豉ch,  uprzejmie  informuj  瞠 przepisy prawa o鈍iatowego reguluj zadania dyrektora zwi您ane z zapewnieniem opieki uczniom w sytuacji kryzysowej, która mo瞠 by wywo豉na strajkiem.Fakt przyst徙ienia nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z wykonania zadania polegaj帷ego na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szko造. Strajk nie stanowi przyczyny odwo豉nia zaj耩 w przedszkolu i szkole oraz jej zamkni璚ia. Zapewnienie opieki uczniom powinno odbywa si zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szko造, zgodnie z tygodniowym rozk豉dem zaj耩 dydaktyczno- wychowawczych,  w  tym  godzin  pracy  鈍ietlicy,  陰cznie  z  zapewnieniem  posi趾u,  je瞠li dziecko z niego korzysta.

 

W sytuacji przewidywanego strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowi您ek zawiadomienia o tym fakcie rodziców. Macie Pa雟two prawo do informacji, w jaki sposób przedszkole lub szko豉 zapewni w tym czasie opiek Waszym dzieciom.

 

Nie wszystkie szko造/placówki wdro篡造 procedury, w efekcie których nauczyciele w nich pracuj帷y rozpoczn strajk. Dlatego,  je瞠li nie otrzymacie Pa雟two komunikatu od dyrektora przedszkola lub szko造 o przyst徙ieniu nauczycieli do strajku, bez obaw mo瞠cie przyprowadzi lub wys豉 dziecko do szko造 i nie powinno spotka si z sytuacj nieprzyj璚ia lub odes豉nia.

Je瞠li jednak, nie otrzymacie Pa雟two  wystarczaj帷ych informacji, a przedszkole/szko豉 nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, ten fakt mo積a zg這si do organu prowadz帷ego (odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz kuratora o鈍iaty.

 

Wierz w Pa雟twa wyrozumia這嗆, a tak瞠 w sumienno嗆 i odpowiedzialno嗆 Dyrektorów przedszkoli i szkó, które pozwol na przezwyci篹enie trudnej sytuacji z poszanowaniem uprawnie uczniów i ich rodziców.

Z wyrazami szacunku

 

wz. Mazowieckiego Kuratora O鈍iaty

/-/

Dorota Skrzypek

Mazowiecki Wicekurator O鈍iaty05-04-2019, ods這n: 338
Nasza galeria
RDC Obchody 11 listopada 2010

Admin: J. Kamionka